De 5 natuurgerichte principes

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat 'niet zichtbaar' is, denk bijvoorbeeld aan de 'lege ruimte' om ons heen, onze chakra's en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Behandelvormen

Lichaam: Psychosomatische Energetica, Ademhaling

Psyche: Psychosomatische Energetica

 

Prikkeloverdracht

Het herstel van interne fysieke en mentale communicatie systemen.
Zonder geleiding stagneren vele functies.

Ontwikkeling psycho-fysieke driehoek

  • Lichaamsbewustzijn

  • Emotioneel bewustzijn

  • Zelfbewustzijn.

Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen.
Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van eigen reactie patronen,
hetgeen je een kans biedt tot verdieping van het emotioneel- en zelf bewustzijn.

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Onze zintuigen zijn daar bij betrokken. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. De zintuigen zijn ons eerste kontact met de wereld om ons heen, deze registreren en geven door. Als deze verbinding verstoord raakt om wat voor reden dan ook dan zal de prikkkel overdracht niet vlekkeloos verlopen en zullen er onjuiste signalen doorgegeven worden zodat de organen,spieren en weefsels van het lichaam op een negatieve manier beïnvloed worden, wat gevolgen heeft voor het functioneren van het lichaam en het zelfherstellend vermogen.
Het gaat hierover de verbinding tussen je hart, je hersenen en de rest van je lichaam.

Opdrachten vanuit het hart en de hersenen moeten op de juiste plek uitgevoerd worden,dit gebeurt allemaal in het zenuwstelsel via prikkeloverdracht.

Je lichaamstemperatuur is bijvoorbeeld te laag als gevolg van stress, je bent continu op je hoede en je hebt al je antennes uit staan, ontspanning is niet meer mogelijk. Dit zijn tekens dat het lichaam en het zenuwstelsel overbelast zijn geraakt, waardoor er een verstoord patroon ontwikkeld wordt zowel geestelijk als lichamelijk.

Behandelvormen

Lichaam: Psychosomatische Energetica, Ademhaling, lichaamsgerichte therapie

Psyche: Psychosomatische Energetica, begeleiding en ondersteuning, Lichaamsgerichte therapie

 

Drainage

Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en lichamelijke balast.

We worden in ons dagelijks leven overspoeld met een enorme hoeveelheid aan informatie, en prikkels. Vaak is dit meer dan ons lichaamssysteem verdragen kan. Dit kan leiden tot stressverschijnselen. Maar ook interne stress kan dit proces versterken, we dragen patronen met ons mee die niet van ons zijn, deze zijn van generatie op generatie aan ons doorgegeven, wij zijn zo loyaal geweest op deze taak op ons te nemen. Dit zijn vormen van toxische belasting. Het is zaak deze spanning en vervuiling uit ons systeem af te voeren. D.m.v. van verschillende technieken kunnen we ons ontdoen van deze belastingen.

De geestelijke verontreiniging speelt een grote rol op mentaal-, emotioneel- en fysiek niveau. Als de cliënt niet in staat is om zich goed te kunnen uiten en het verwerken van emoties en gevoelens, uit zich dat uiteindelijk in het fysieke lichaam (psycho-fysieke driehoek). Verder kan slechte voeding en weinig beweging het lichaam verontreinigen wat zich uiteindelijk ook in het fysieke lichaam uit, in ziek zijn waardoor er een geestelijk niet welbevinden wordt gecreëerd.

Behandelvormen

Lichamelijk: Stoelmassage, Ademhaling, Psychosomatische Energetica, Mindfullness oefeningen.
Geestelijk: Ondersteuning en begeleiding, Psychosomatische Energetica, Mindfulness oefeningen.

 

Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Behandelvormen

Lichamelijk: voeding en leefstijl als onderdeel van de holistische therapie.

Psyche: Advies en begeleiding bij de  Psychosomatische Energetica.

 

Psyche

Hoofd hart handen-denken voelen en doen.
Veel van onze gedachte patronen en ook de daaruit voortkomende gedragspatronen zijn geestelijk en/of lichamelijk belastend. Ze zijn vaak in het verleden ontstaan door bijvoorbeeld de opvoeding en de opgebouwde (negatieve) levenservaringen. Helaas lijken bepaalde levenspatronen herhalend op te treden doordat er (on)bewust een tekort aan bewustwording en inzicht is. Dit inzicht ligt in het heden maar ook in ons systeem van herkomst. Wij gaan op zoek naar de oorzaak van deze uit balans brengende patronen en maken u er opnieuw bewust van. Door nieuwe inzichten bent u in staat verandering aan te brengen en weer in uw eigen kracht te staan.

Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren.
Hart staat voor betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden.
Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

Bewust worden van geest en lichaam waardoor herhalende levenspatronen kunnen worden doorbroken.

Zorgtraject: “Als stress ziek makend wordt”

Behandelvormen

Lichamelijk: Psychosomatische Energetica, Ademhaling, Mindfulness oefeningen

Psyche: Begeleiding, Psychosomatische Energetica.